บัตรของขวัญ (E-Gift Voucher) และ คูปองโค้ดส่วนลด (Discount E-Coupon)
ของ SE-ED สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าใน
www.se-ed.com ได้ทุกประเภท โดยมีเงื่อนไขการใช้ดังนี้

1. บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ (E-Gift Voucher)
    •  ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต้องซื้อ แต่ในกรณีที่ซื้อไม่ถึงมูลค่าของ voucher ส่วนที่เหลือไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้
    •  ไม่สามารถแบ่งใช้ได้ ต้องใช้เพื่อซื้อสินค้าในครั้งเดียว
    •  ใช้ได้ 1 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
    •  สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเกินจากนั้นระบบจะทำการโอนยอดให้ในมูลค่าที่เท่ากัน ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเงินทอนได้
    •  สามารถใช้ร่วมกับโปรส่วนลดอื่น ๆ ได้ (ยกเว้นระบบกรอก code ส่วนลด)
    •  ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเงินทอนได้
    •  มี 2 ราคา ดังนี้

2. คูปองโค้ดส่วนลด (Discount E-Coupon)
    •  มีข้อกำหนดขั้นต่ำที่ต้องซื้อ
    •  ใช้ได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 code
    •  ใช้ได้ 1 code ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
    •  สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเกินจากนั้นไม่สามารถใช้หรือโอนยอดได้
    •  ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรส่วนลดอื่น ๆ ได้
    •  ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเงินทอนได้
    •  มี 3 ราคา ดังนี้

ขั้นตอนการจัดส่งบัตร/คูปองให้แก่ลูกค้า
1. เมื่อลูกค้าเลือกหยิบบัตร/คูปองใส่ตะกร้าและชำระเงินแล้ว ระบบจะส่งบัตร/คูปอง ตามมูลค่าที่ลูกค้าซื้อให้ทาง e-mail ที่ลูกค้าระบุไว้ตอนสมัครสมาชิก
2. เมื่อลูกค้าเปิด e-mail จะพบบัตร/คูปอง รหัสของบัตร/คูปอง และเงื่อนไขการใช้
3. ผู้รับสามารถนำบัตร/คูปองมาใช้ที่ www.se-ed.com เท่านั้น โดยนำ รหัสของบัตร/คูปอง ไปใช้ในขั้นตอนก่อนชำระเงิน ระบบจะคำนวณส่วนลดให้ตามมูลค่าบัตร/คูปอง

*** ลูกค้าประเภทองค์กร กรุณาติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2826 8753, e-mail: e-commerce@se-ed.com ***